Kolik akut!

För spädbarn mellan 0-6 månader har jag kolikakut, där går att välja mellan att föräldrarna får instruktioner om en speciell massage för kolik, eller att jag håller i barnet tills det kommer till ro och får igång magen!

När föräldrarna kommer med barnet, är det bra att ta det vid en lugn period och att båda är med! Jag visar då massagen först, sen får föräldrarna göra på samma vis, så att de vet hur pass löst eller hårt de kan massera!

Vill ni bara att jag håller i barnet, känner in och ger healing, så sitter vi tillsammans och pratar tills det är klart, det kan ta olika tid beroende på hur barnet mår!

För massagen avsätter en timme ungefär, för healingen är det svårt att säga i förväg, behövs det uppföljning så bokar vi en tid för det efteråt!

Kostnad massage (inkl olja) 600 kr

Enbart massage 300 kr

Healing 300 kr