Naturmedicinsk diagnostik

Behöver det göras en utredning om var olika symptom kommer ifrån, för att sen göra ett utlåtande om hur det går att rätta till obalansen så görs en diagnos, därifrån bestämmer vi tillsammans hur pass mycket som behöver göras, var och en väljer själv hur mycket man är villig att jobba med obalanserna!

Naturmedicinsk diagnostik tar cirka en och en halv timme i anspråk, med frågor och olika undersökningar, allt som förs i journal är konfidentiellt och låses in, tystnadsplikt och full diskretion garanteras!

Diagnostiken görs på ögon, naglar, tunga, ansikte och med viss frågeställning, det finns också möjlighet att begära behandling på specifik symptom som man själv känner är mest aktuellt!

Ibland kan vi få provsvar från en hälsocentral, men vill välja bort biverkningar och själv hitta en bra väg till läkning, då är det här rätt väg att gå! Alla symptom är ju ett resultat av vad vi har gjort med vår kropp under en längre tid!

Varmt välkkommen att boka en tid för ett bättre mående och hjälp till läkning!