Samtalsterapi

Ibland kör vi fast i våra tankegångar, mår dåligt och behöver ventliera med någon utomstående, få nya vinklar på ett problem, bearbeta sorg, eller bara få prata av sig!

Då kan det vara skönt att få en stund där full fokus är att bli lyssnad på, av någon som har tystnadsplikt och kan om det behövs, hjälpa att få en annan känsla i hela situationen!

Det finns möjlighet att bara få prata, ställa frågor, riva upp trauman, ta tag i grundorsaken till problem!

Samtal kan även kombineras med Healing om det behövs, då är det bra att säga till om det vid tidsbokning, så att det är förberett för det!

Parrelationer är ibland i behov av hjälp, att bli lyssnad på och att få komma till tals! Det kan vara i kärleksrelationen eller förälder barn, många gånger blir det jobbigt i tonåren, för både barn och föräldrar!